Ekonomikanalen

Ännu en het bostadssommar, eller…

Bostadsmarknaden i Sverige har varit glödhet länge. Vart den tar vägen nu är branschkännare som EFN pratat med lite oense om.

Ester Sundin Hemström, vd på Mäklarhuset i Härnösand och ordförande för Mäklarsamfundets Norrlandskrets, är övertygad om att priserna i hennes region fortsätter uppåt. För detta talar bland annat hur folks arbetsvanor påverkats av pandemin och det låga ränteläget.

Historiskt har temperaturen på bostadsmarknaden ofta kylts av under sommarmånaderna när aktiviteten går ned. Så var det inte i fjol. Hur det kommer att bli i år är svårt att sia om säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

”Det är svårt att prata om när kurvan viker. Men efter så här långa prisuppgångar som vi har haft ska den dämpas. Det finns ingen rimlighet i att detta pågår hur länge som helst”, säger Per-Arne Sandegren.

Reporter: Petra Bergman