Apple och skattekriget

Efter tre års utredning kom så en dom från EU-kommissionen, en dom som innebär att Apple ska betala 123 miljarder kronor plus ränta i straffskatt för att de betalat för lite skatt i Irland.

Beslutet är dock redan överklagat av både Apple och av Irland.

Under 2014 betalade Apple så lite som 0,005 procent skatt i Irland, där bolagsskatten ligger på jämförelsevis låga 12,5 procent.

Ellinor Helén pratar med Per Lindvall om hur skatteupplägget egentligen gått till och vilka konsekvenser det får för Apple och andra bolagsjättar som McDonalds, Starbucks och Amazon.com.