Återbäringsräntan når nya höjder

Återbäringsränta är den avkastning du får av ditt försäkringsbolag om du har en traditionell försäkring.

Traditionell försäkring är försäkringsspråk för en pensions- eller kapitalförsäkring där försäkringsbolaget förvaltar pengarna. Den andra huvudtypen av pensions- och kapitalförsäkring kallas fondförsäkring, där väljer spararen/den försäkrade själv vilka fonder kapitalet ska placeras i.

Läs mer om skilnad mellan traditionell försäkring och fondförsäkring här (extern länk).

Förvaltningen av traditionella försäkringar håller normalt en relativt låg risk där kapitalet placeras i aktier, räntebärande placeringar och fastigheter. Detta för att försäkringens värde ska kunna stiga även när börsen faller. Du får nämligen oftast en garanterad avkastning oavsett hur marknaden går om du har en traditionell försäkring.

När tiderna är goda och börsen stiger så bidrar aktieplaceringarna i försäkringsbolagets portfölj till att återbäringsräntan på traditionella försäkringar kan skjuta i höjden. Det är det vi upplever just nu.