Ekonomikanalen

”Att skuldbelägga kvinnor är inte feminism”

Magdalena Andersson har varit finansminister i snart fem år. I denna intervju av Katrine Marçal kommenterar hon bland annat feminism, klimatmedvetenhet, ledarskap och statsfinanser.

Magdalena Andersson är kritisk till den nya typ av feminism som växer fram: ”Att skuldbelägga kvinnor är inte feminism”, säger hon.

När det gäller klimatmedvetenhet menar finansministern att den typ av aktivism som till exempel Greta Thunberg står för är fantastisk. Men att det handlar om att sätta upp strukturer i samhället, som till exempel bonus malussystemet som missgynnar bränsleslukande bilar.

Stora investeringar som gynnar miljö och hållbarhet, som till exempel en satsning på nya stambanor i Sverige, är viktigt menar Magdalena Andersson. Men detta måste samtidigt finansieras på ett ansvarsfullt sätt, så att inte statsfinanserna äventyras.

Ekonomisk tillväxt kommer fortsatt vara viktigt, enligt Andersson, men hon räknar med att den för att vara hållbar måste drivas mer av tjänsteindustrin och mindre av ett ”slit- och slängsamhälle”.

När det gäller det svenska politiska samhället ser Magdalena Andersson ett fortsatt behov av en vänster-högerskala och hon vill se ett starkare samarbete mellan Socialdemokraterna och fackförbundsrörelsen.