Befolkningsökningens utmaningar

Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt och ökningen väntas bli koncentrerad kring Stockholm. Fredrik Torehammar från Stockholms Handelskammare har identifierat vilka utmaningar området står inför.