Ekonomikanalen

Best case/worst case – elpriserna

I den bästa av världar fortsätter elen att flöda, utan några stora avbrott men till fortsatt höga priser. I värsta fall blir det en rejäl ökning av strömavbrott och extremt dyrköpt el med nästan oöverblickbara konsekvenser som följd.

Det spår Per Högselius, professor i teknikhistoria vid KTH i Stockholm.

I hans mardrömsscenario ingår konflikter med andra europeiska länder och militanta protester mot skenande priser.

Som historiker höjer han ett varningens finger:

”När vi tittar på forna tiders kriser finns ett tydligt samband mellan höga mat- och energipriser å ena sidan och radikala händelser som exempelvis franska revolutionen eller den ryska bolsjevistiska revolutionen”, säger han.

”Det finns all anledning att ta ett sådant scenario på allvar.”