Ekonomikanalen

Best case/worst case - inflationen

De senaste månaderna har inflationen rusat och många svenskars ekonomi blir allt mer ansträngd. Roine Vestman, docent i nationalekonomi vid Stockholms Universitet, beskriver hur inflationen kan utvecklas i bästa fall - och i värsta fall.