Bolund vill se fler gröna obligationer

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) är glad över att finansmarknaden, enligt honom, har börjat ta hållbarhetsfrågan mer på allvar.

En fråga som är viktig är, enligt ministern, att marknaden för gröna obligationer fortsätter att växa.