Ekonomikanalen

Boprisrallyt en illusion?

Vid en första anblick ser det ut som att bostadspriserna stigit rejält under augusti.

Men om man säsongsjusterar prisförändringen blir uppgången betydligt mer modest.

Men företaget Valueguard, som gör säsongsjusteringen, menar att vanliga mönster på bostadsmarknaden kanske är satta ut spel, på grund av corona.