"Börsen är tålig"

Det har varit en ovanligt stark sensommarbörs och vi ligger på räntenivåer som gör att pengar är extremt billiga, börsen i Sverige är upp sex procent och USA och Europa är också upp.

Vad driver på den här utvecklingen? Hur påverkas tillväxtmarknaderna av FEDs räntehöjningar? Kommer tillväxten att fortsätta?

Petra Bergman intervjuar Mats Nyman, Investeringsstrateg Handelsbanken om börsutvecklingen och framtida utsikter.