EFN 10 årEFN 10 år

”SSAB och Sweco riktigt starka”

Petra Bergman och Charlotte Stjerngren går igenom morgonens rapporter och dagens börspåverkande händelser.