EFN 10 årEFN 10 år

Krokodilgap & dödskors

Börsen svajar rejält. Anders Wennberg från Catella diskuterar orsakerna bakom detta med Gabriel Mellqvist. Dessutom avhandlas bland annat MTG, Schibsted, Swedish Match, laxaktier, dödskors och krokodilgap.