Till startsidanTill startsidan

Därför floppar SKF

Dagens gäster: Inge Heydorn, förvaltare Sentat och Mattias Sjödin, förvaltare Madrague.

Ämnen i dag:

•SKF:s rapportfiasko.

•Budet på Transmode.

•Börsens uppköpskandidater.

•Ska man teckna Tobii?

•Nokia och Ericsson.

•Amerikanska börser.

Programledare: Charlotte Stjerngren och Jesper Norberg.