Därför är analytiker oftast för optimistiska

Olja, verkstad och jordbruk. Det är bara några av ämnena som Peter Lagerlöf från Lannebo Fonder och Niklas Wellfelt från Ålandsbanken pratar om i dagens Börslunch.

Ämnen:

•Stora svängningar i oljepriset.

•Hög värdering kräver bra vinsttillväxt.

•Ingen rea på verkstadsaktier.

•Stabila Securitas.

•Trelleborg.

•Jordbruket mår bättre.

•Kommande lock-ups.

Programledare: Jesper Norberg och Charlotte Stjerngren.