Borttappad nyckel kan bli dyrt

Att tappa bort hemnyckeln är ofta både krångligt och dyrt. Om knippan kan spåras till din adress på något sätt blir risken för inbrott stor och då kan du behöva byta hela låset.

Försäkringsjuristen Susanne Fagerberg från Länsförsäkringar berättar vad hemförsäkringen täcker i sammanhanget.

Att tappa bort nyckeln räknas som en ”plötslig oförutsedd händelse”. För att få ersättning från försäkringsbolaget krävs en allriskförsäkring (eller drulleförsäkring som många kallar det) som komplement till hemförsäkringen.

Dessutom ger Fagerberg några goda råd kring utformningen av nyckelknippan.

”Märk inte upp nycklarna med namn och adress!” säger hon, och rekommenderar i stället att använda sig av en abonnemangstjänst på en anonym id-bricka.

Redaktör: Petra Bergman