Bränd skog är inte helt värdelös

Svårsläckta skogsbränder härjar fortfarande i Sverige och Skogsstyrelsen uppskattar att skog för 900 miljoner kronor har brunnit. Vanja Strand är regionchef och skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsens norra region.

"Det är inte så att all den brunna skogen är helt förstörd, utan en del kommer gå att använda", säger hon och menar att det går att såga i sotigt trä. Sotig flis går dock inte att använda till massaved.

MSB beräknar att det är 25 000 ha skog som brinner, att jämföra med skogsbranden i Västmanland 2014 då drygt 13 000 ha brann ned.