Ekonomikanalen

Brexit ett hot mot norrbottnisk konjunktur

Efter ett starkt 2017 backar konjunkturen i Norrbotten i år. Det visar Norrlandsfondens konjunkturbarometer.

Att konjunkturen backar är inte så allvarligt som det låter menar Petter Alapää, företagsanalytiker på Norrlandsfonden. 2017 var ett mycket starkt år och historiskt sett är även 2018 ett bra år.

Arbetslösheten i Norrbotten är fortfarande lägre än rikssnittet och många företag har svårt att hitta kompetent personal.

Byggsektorn ser fortsatt stark ut i Norrbotten till skillnad mot i andra delar av landet. Anledningen till detta, enligt Petter Alapää, är infrastruktursatsningar och serverhallar.

Konjunkturläget i övriga län i Norrland ligger väldigt nära det i Norrbotten visar undersökningen. Allra bäst ser det ut i Gävleborgs län.

Drygt 1 000 norrländska företag har deltagit i undersökningen som innefattar nuläge och prognos för första halvåret 2019.