Brittiskt utträde ställer nya krav på svenska bolag

Vid årsskiftet lämnar Storbritannien det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES. Om ditt företag har företrädare som bor i landet kan det ställa till problem. Exempelvis måste vd och minst hälften av styrelseledamöterna vara bosatta i ett EES-land.