Coop märkligt svagt

Kooperationen KF var länge dominerande inom svensk dagligvaruhandel. Men sedan flera decennier tillbaka har Coop Sverige gått knackigt, med dålig lönsamhet och krympande marknadsandel. Detta trots att Coop i flera grannländer går bra.

Hur har det gått så och finns det något hopp för Coop Sverige? Stina Ollila pratar med Per Lindvall.