Ekonomikanalen

Corona öppnar upp ny marknad

I coronatider är det mycket som förändras för många branscher. På Scandinavian Photo har försäljningen förskjutits från att den fysiska butiken till att bli mer digital.

Fredrik Fagerstedt, försäljningschef Scandinavian Photo, berättar att företagsförsäljningen ökat. Främst är det inom videoproduktion och streaming som efterfrågan och affärerna skjutit i höjden.

Richard Sandberg, teknisk försäljning på Scandinavian Photo, uppger att den ökade efterfrågan och försäljningen främst kommer från företag som snabbt behövt lösningar för möten på distans. Det är en ny kundkrets för dem.

”Från att kanske har varit kommunikationsavdelningar och särskilda produktionsbolag som jobbade med det här, till att alla nu ska ha det”, säger Richard Sandberg.

”Man har öppnat en egen liten tevekanal som man inte hade förut”, tillägger han.

Förhoppningen är att de nya försäljningsområdena ska väga upp för bortfallet av fysiska kunder.

Redaktör: Nicolina Söderqvist

Relaterade ämnen