Ekonomikanalen

Då ska du välja franchise

Franchise innebär att en företagare hyr ut sitt affärskoncept till någon annan.

Det finns två parter i en sådan överenskommelse. Franchisegivaren är den som äger konceptet och den som hyr det kallas franchisetagare.

En av fördelarna med att hyra ett koncept är att det bevisligen fungerar. Dessutom kan en franchiseorganisation pressa priser genom att göra gemensamma inköp.

Förutom det erbjuds ofta mycket stöd från koncernledningen i uppstartsfasen. Även efter det finns det generellt centralt stöd i form av exempelvis marknadsföring och it-lösningar.

Trots att konceptet fungerat för franchisegivarna finns inga garantier för att det kommer fungera överallt. Egna finansiella insatser är heller inte ovanliga, och det är pengar som kan gå förlorade. Dessutom måste franchiseavgiften tas med i beräkningarna.

Slutligen begränsas friheten som franchisetagare, eftersom verksamheten ska bedrivas i enlighet med vissa regler.

Redaktör: Ara Mustafa

Relaterade ämnen