Därför håller Opec oljepriset lågt

Intresset inför Opec:s möte, som inleds på fredag, är som vanligt stort. Det var för ett år sedan som oljekartellen beslutade att inte dra ned på produktionen vilket är en viktig förklaring till det senaste årets prisfall på olja.

Handelsbankens råvaruanalytiker Martin Jansson förklarar Opecs strategi och varför den kommer fortsätta. Han pekar han även ut andra viktiga faktorer för att bedöma oljepriset, inte minst Irans intåg på oljemarknaden när sanktionerna mot landet lyfts nästa år.