Ekonomikanalen

Därför måste företag investera i sina inköpare

Inköps- och upphandlingsfrågor är den stora utmaningen för svenska företag när det gäller hållbarhet. Det hävdar Parul Sharma, chef för Greenpeace i Sverige.

På Bokmässan i Göteborg förklarar Parul Sharma att det köps in väldigt mycket varor och tjänster från länder där hållbarhet inte är prioriterat. Miljöfrågor, antikorruption och mänskliga rättigheter är i fara om inte företag ser över sina rutiner för inköp och upphandlingar.

”För företagens del är det av yttersta vikt att se över sina produktions- och leveranskedjor och att investera i sina inköpare”, säger Parul Sharma.

Ledarskapsfrågan är också avgörande för att företag ska kunna bli mer hållbara säger hon. Det behövs satsningar på ett EQ-baserat ledarskap.

Moderna företagare behöver, enligt Sharma, ha koll på och investera inom fyra viktiga discipliner: mänskliga rättigheter, antikorruption, arbetstagarens rättigheter och miljöfrågan.

På bokmässan presenterade Parul Sharma sin nya bok, Produktionskedjan, som handlar om förhållandet mellan korruption och hållbarhet.

Reporter: Anders Frick