Därför minskar bolånens tillväxttakt

Skuldsättningen i de svenska hushållen är bland de högsta i världen och OECD ser den som en av de största riskerna i svensk ekonomi. 80 procent av skulderna finns i bolån, som nu minskar i tillväxttakt. Det finns flera anledningar till inbromsningen, som Riksbankens räntehöjning och det senaste amorteringskravet.