Ekonomikanalen

Därför skiljer sig elpriset i norr och söder

I Sverige finns fyra elprisområden som avgränsas av svagare delar i transmissionsnätet. Varje område får ett eget elpris, som beror mycket på utbud och efterfrågan.

I norr produceras mycket el men efterfrågan är inte så stor. I söder är situationen den omvända. Därför måste el från område SE1 och SE2 transporteras till SE3 och SE4.