Datacenter gör företagare optimistiska

Konjunkturen i Gävleborgs län låg strax under rikssnittet under fjolåret men spås bli bättre under 2020. Eva Cooper, regionchef på Företagarna, ser utmaningar i konjunkturen framöver.

”De flesta tecken pekar på att vi går in i tuffare tider, att det är en lågkonjunktur som kommer. Den kommer naturligtvis drabba Gävleborg”, säger hon.

Trots det finns en optimism bland företagarna i länet som saknas nationellt.

En anledning är satsningen på datacenter i området.

”Det är ett helt nytt ben som kommer att påverka. Det lokala näringslivet mycket också”, säger Eva Cooper.

Redaktör: Jonas Harrysson.