Ekonomikanalen

De fick ekonomipriset

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne delas i år mellan tre personer verksamma i USA.

David Card, professor vid University of California, Berkeley, tilldelas halva priset för sina insatser inom arbetsmarknadsekonomi.

Joshua D. Angrist, professor vid MIT och Guido W. Imbens, professor vid Stanford delar på den andra hälften av priset. De belönas för sina analyser av orsakssamband.

Pristagarnas användning av naturliga experiment lyfts fram som avgörande av priskommittén. Gemensamt har deras insatser gett nya insikter om arbetsmarknaden.

Metoderna har även fått andra användningsområden och revolutionerat empiriska undersökningar.