EFN 10 årEFN 10 år

"De kan bli kategoriexperten"

Har du undrat varför man ska äga Catena? I dagens Börslunch listades en lång rad goda skäl till att göra det.