Ekonomikanalen

Delningsekonomin en utmaning för Skatteverket

Skatteverket har på uppdrag av regeringen gjort en kartläggning av delningsekonomin och dess konsekvenser på skattesystemet. Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, berättar hur arbetet utvecklar sig.

Personer

Rebecca Filis