Ekonomikanalen

Den ekonomiska politikens två grundstenar

När det gäller ekonomisk politik pratar man om två olika grenar: finanspolitik och penningpolitik.

Finanspolitik innebär att staten försöker påverka den ekonomiska utvecklingen genom att justera skatter, bidrag, investeringar med mera.

Penningpolitik innebär att ett lands centralbank försöker påverka den ekonomiska utvecklingen bland annat genom att justera räntan.

Ara Mustafa förklarar mer i denna video.