”Det första man borde göra är att avskaffa värnskatten”

Christian Ekström, vd för Skattebetalarnas Förening, tycker att skattefrågan hamnat i bakvattnet i denna valrörelse.

Anledningarna till att skatterna hamnat i skymundan är flera, den rådande högkonjunkturen, fokuset på Sverigedemokraterna och regeringsfrågan.

När det gäller skatterna är Ekström klar med vad som står överst på agendan:

”Det första man borde göra är att avskaffa värnskatten”, säger han.