Det här är FN:s17 globala mål

25 september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer en agenda för en mer hållbar, rättvis och bättre värld 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål i kampen mot bland annat svält, ojämlikhet och klimatförändringar.