EFN 10 årEFN 10 år

Det här ska FI hårdgranska

Finansinspektionen har presenterat de områden som ska granskas extra noga 2021. Konsumentskydd, penningtvätt och coronapandemin ligger i fokus.