Ekonomikanalen

”Det kan aldrig vara för många noteringar”

Noteringsklimatet på Stockholmsbörsen är hett och detta gläder Adam Kostyál, noteringschef för Nasdaq Europa.

Kostyál ser en bra bredd i noteringarna, där tillväxtbolag tar stor plats men där det även förekommer mer traditionella bolag.

”Det kan aldrig vara för många noteringar”, säger Adam Kostyál, men han betonar samtidigt att kvantitet aldrig får gå före kvalitet.

Att det är svårt för privatpersoner att få tilldelning i många emissioner är noteringschefen medveten om. Mycket är det upp till de noterande bolagen att bestämma villkoren här.

Intervjun var en del i Uppesittarkväll 24 september. Se hela programmet här.

Personer

Adam Kostyál

europeisk noteringschef Nasdaq