EFN 10 årEFN 10 år

Detta är hökar och duvor

Här är historien bakom beteckningarna hök och duva för penningpolitiska beslutsfattare, samt några nutida exempel.