Ekonomikanalen

Detta är låneskydd

Låneskydd är ett samlingsnamn för försäkringar som kan hjälpa till att betala av dina lån om du av ett antal olika anledningar får svårt att betala av lånen.

Det finns låneförsäkringar som träder in vid sjukdom, arbetslöshet och vid dödsfall.

Behöver man då en låneförsäkring? Det är givetvis upp till var och en att avgöra. Innan man tecknar en är det dessutom bra att se över sitt övriga försäkringsskydd. Du kan ha en livförsäkring, sjukförsäkring eller inkomstförsäkring som helt eller delvis redan täcker upp behovet.