Ekonomikanalen

Detta styr ditt taxeringsvärde

2021 får Sveriges 2,4 miljoner småhus nya taxeringsvärden.

Taxeringsvärdet ska uppgå till 75 procent av marknadsvärdet på tomten och eventuella byggnader därpå.

Det som bestämmer värdet är bland annat avstånd till sjö eller hav, uppvärmningssystem och köksstandard.

Ändringen av taxeringsvärden sker vart tredje år och det hela administreras via Skatteverket.