Ekonomikanalen

Ditt ansvar som medlåntagare

Den som nekas bolån av banken kan ta hjälp av en medlåntagare. Båda får då samma ansvar för att betala lånet i bankens ögon, oavsett vad parterna kommer överens om. Medlåntagaren kan inte avsäga sig ansvaret utan åtgärd.

I vissa fall är det vanligt med en medlåntagare, som sambor eller föräldrar, men ska du vara medlåntagare till en bekant bör du fundera på saken noga!