EFN 10 årEFN 10 år

EFN förklarar: HFT

Har du undrat vad HFT betyder? EFN förklarar.