EFN 10 årEFN 10 år

EFN förklarar: KPI

Undrar du vad KPI betyder? Och vad är skillnaden mellan KPI och KPIF?

EFN förklarar.