Fondspararens dilemma

Aktiv eller passiv fondförvaltning? Det är frågan i dagens EFN Marknad. Programmet gästas av Frida Bratt, sparekonom på Nordnet och Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo Fonder.

Frida Bratt hävdar bland annat att det är svårt att slå index över tid och att detta till stor del beror på de högre avgifterna som de aktiva fonderna tar ut.

Maria Nordqvist pekar på att om man tittar på den svenska fondmarknaden så har aktiv förvaltning slagit passiv varje femårsperiod sedan 2005.

Norqqvist är också bekymrad över att passiva fonder inte tar något ägaransvar och hon hävdar att det inte behövs så många innehav i en fond för att uppnå riskspridning.

”Diversifieringseffekt når du redan vid 16 innehav”, säger hon.

Frida Bratt menar att breda indexfonder är en bra grund för de flesta sparare men att det ändå finns behov av aktiva fonder för sparande på mer nischade marknader.

Programledare: Ara Mustafa