Ekonomikanalen

Chefsekonomerna om sanktionerna, konjunkturen och energin

Sanktionerna som införts och som kan komma att införas kommer att slå hårt mot Ryssland men de kommer inte att stjälpa världsekonomin. Det är chefsekonomerna Christina Nyman från Handelsbanken och Alexandra Stråberg från Länsförsäkringar eniga om. Ryssland är för liten del av världsekonomin för att påverka.

Olja, gas och spannmål är de tre undantagen där vi har sett och kommer att se konsekvenser.

Centralbankerna kan komma att agera olika på det som händer. Amerikanska Federal Reserve lär hålla fast vid att börja höja räntan. Svenska Riksbanken kan sitta ganska lugnt. Den bank som lär få störst huvudbry, förutom den ryska givetvis, är den europeiska centralbanken, ECB. På huvudkontoret i Frankfurt blir det inte helt enkelt att sätta den framtida strategin.

Att ryska banker får stora problem är uppenbart. Hur dessa eventuellt sprider sig till banker utanför Ryssland är svårt att förutsäga. Men om det gör det lär centralbanker komma in och stötta tror Christina Nyman.

Alexandra Stråberg lyfter även upp Kinas roll i utvecklingen som avgörande. Kommer de att agera som en livlina för Ryssland?

Ökande försvarsbudgetar kan komma att driva global tillväxt.

För att komma ifrån beroendet av rysk gas och olja kan även satsningarna på alternativa energikällor att skyndas på. Detta är dock inget som görs i en handvändning så på kort sikt kan koldioxid stiga på grund av ökad kolbränning. Nedläggandet av tysk kärnkraft är också något som nu ifrågasätts.

Programledare: Albin Kjellberg

Personer

Christina Nyman

Alexandra Stråberg

chefsekonom Länsförsäkringar