Ekonomikanalen

Hållbar energi – branschen som måste växa snabbt i 50 år

Patric Lindqvist förvaltar Handelsbankens fond Hållbar Energi. Han är dock inte helt övertygad om att namnet är helt rättvisande, då han ser det som en klimatfond.

Oavsett vad fonden heter är Patric Lindqvist övertygad om att det område där fonden investerar har framtiden för sig.

”Det är ett område som måste växa tre till fem gånger snabbare än BNP”, säger han.

Han är övertygad om att det kommer att vara så under de kommande 30 till 50 åren.

I programmet svarar Lindqvist på en rad frågor som berör fondens strategi och hållbarhet i stort.

Kärnkraft, vätgas, batterier, gröna metaller, havsbaserad vindkraft, laxodlingar och växtbaserade proteiner är några av de områden som berörs.

Dessutom förklarar Patric Lindqvist hur fonden i och med att den växt fått större möjlighet att påverka bolagen de investerar i på ett positivt sätt. Han exemplifierar detta med att Kinas största tillverkare av vindkraft säljer av sina investeringar i kolkraft efter diskussioner med fonden.

Däremot lyckades fonden inte få Tesla att tänka om när det gäller arbetarnas rätt att organisera sig fackligt. Följden blev att innehavet i Tesla såldes. Detta är även ett exempel på att hållbarhet inte bara handlar om miljö.

Med klimatmötet COP26 i full gång går det inte heller att undvika att prata om politikens påverkan på miljöbolagen. I nuläget är den stor då den påverkar både nuvarande regelverk och subventioner till framtida teknologier menar Lindqvist. På sikt däremot, när teknologierna blir konkurrenskraftiga, kommer politikens påverkan att avta, vilket är bra.

Programledare: Ara Mustafa

Personer

Patric Lindqvist