Ekonomikanalen

Experternas inflationsskydd: Guld och silver

I dessa tider av stigande inflation och höga skulder är det läge att investera i guld och silver. Det är Eric Strand, förvaltare på AUAG Fonder och Anna Svahn, vd på Antiloop Hedge eniga om.

Anna Svahn investerar förutom i ädelmetaller i jordbruksråvaror.

En starkt bidragande orsak till att Eric Strand tror på stigande priser på ädelmetaller är att de historiskt har agerat som en säker hamn när ekonomin varit svajig och börskurserna fallit.

”Hade vi haft sunda statsfinanser hade vi inte behövt investera i guld och silver”, säger Eric Strand.

Strand lyfter även fram gröna metaller, det vill säga metaller som är nödvändiga för vid en grön omställning av världen. Koppar är en sådan, då den är väsentlig för en fortsatt elektrifiering. Litium blir viktigare, om det blir litiumbatterier som kommer att dominera i framtiden.

Utvinningen av många gröna metaller sker i dag under ytterst tveksamma förhållanden. Här menar Eric Strand att fondbolag har en viktig roll att spela då de kan påverka gruvbolag att agera justare.

Programledare: Ara Mustafa

Personer

Eric Strand

Anna Svahn