Billiga aktier inom biotech

Bioteknik är en sektor som ligger rätt i tiden då efterfrågan på läkemedel förväntas öka när världens befolkning blir allt äldre. Ulrica Slåne Bjerke, förvaltare på Arctic Asset Management, berättar i EFN Marknad om hur du ska tänka om du vill investera i sektorn.

Hon är noga med att betona att det är en högriskbransch och att diversifiering därför är viktigt. Dessutom måste man vara insatt. Att kunna tolka kliniska studier är avgörande för att kunna välja ut rätt aktier inom sektorn.

Fonden investerar globalt och svenska aktier har av olika anledningar svårt att kvala in. Ett bolag som är intressant enligt Ulrica Slåne Bjerke Bioarctic, men risken i bolaget är otroligt hög.

Att stora läkemedelsbolag köper upp små bioteknikbolag är inte helt ovanligt. Detta är något som Arctic Asset Management tar hänsyn till i sin förvaltning. De letar efter bolag som kan tänkas bli uppköpta.

Programledare: Ara Mustafa