Ekonomikanalen

Hexatronics tre fokusområden framöver

Hexatronic levererar passiva komponenter till fiberoptiska nät. De tre största tillväxtmarknaderna just nu är USA, Storbritannien och Tyskland. Konkurrensen är stor, men bolagets vd Henrik Larsson Lyon menar att man ändå har en fördel i sin affär.

”Vi säljer hela systemet och vi jobbar med små och mellanstora kunder”, säger han.

Larsson Lyon menar vidare att utbyggnaden av fibernätet på dessa marknader kommer att ta minst 10 år. Inom den tidsramen har Hexatronic valt att lägga fokus på fiberoptiska lösningar för tre olika områden; wireless-sektorn, tuffa miljöer och datacenter.

På den amerikanska marknaden har 5G-nätet utvecklats, främst i städerna. Trots att det finns viss konkurrens mellan fiber och 5G väntas utbyggnaden av det snabba trådlösa nätet inte påverka Hexatronics verksamhet negativt på kort sikt.

”Vi ser inte 5G som ett hot, utan snarare som en möjlighet”, säger Larsson Lyon.

Programledare: Ara Mustafa

Personer

Henrik Larsson Lyon