Ekonomikanalen

Därför är analytikermassage svår att komma åt

När bolag ger vissa analytiker bolagsinformation före alla andra brukar det kallas för ”analytikermassage”. Men hur vanligt förekommande är det egentligen – och vad blir konsekvenserna för småspararna?

Detta diskuteras i dagens avsnitt av EFN Marknad där bland annat Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, gästar.

Enligt Bratt är just analytikermassage en företeelse som har funnits länge och som bolag har incitament att ägna sig åt. En anledning till detta kan vara att bolaget vill justera förväntningarna hos vissa analytiker, menar hon.

”På så sätt undviker man exempelvis att komma in sämre än väntat och därmed kanske få rubriker som inte är särskilt smickrande”, säger Frida Bratt i EFN Marknad.

Hon förtydligar också att analytikermassage förmodligen inte handlar om att IR-personer (investor relations, reds. anm.) ringer upp en analytiker och berättar om nya färska siffror som ännu inte är publicerade.

”Det kanske oftare handlar om att nyanser framkommer i samtal mellan IR och analytiker, alltså nya formuleringar där man kan tolka saker mellan raderna”.

Samtidigt menar Frida Bratt att analytikermassage är ett problem eftersom informationsdelningen blir partisk.

”Det är klart att det blir ett problem och en orättvis marknad, litegrann ett A- och B-lag på marknaden, och det är därför det ofta blir så stor debatt kring det här eftersom det upplevs så orättvist”.

Enligt Jonas Nyberg, senior finansinspektör på avdelningen för Marknadstillsyn på Finansinspektionen, är det viktigt att bolagen själva har klara riktlinjer för hur information ska delges.

”Det ligger på emittenten att ha en tydlig policy för hur de hanterar de här kontakterna”, säger han.

Jonas Nyberg menar också att det är skillnad på när i tid ett samtal mellan en bolagsrepresentant och en analytiker äger rum. Det är mer lämpligt att ha ett sådant samtal i samband med en kvartalsrapport i stället för i slutet av en rapportperiod.

Till de som menar att Finansinspektionen inte gör tillräckligt för att bekämpa analytikermassage säger han så här:

”Vi gör så mycket vi kan utifrån de resurser vi har och utifrån den lagstiftning som finns. Om vi misstänker att ett brott har skett så behöver vi anmäla det till Ekobrottsmyndigheten, och så tar de utredningen vidare.”

För att komma till rätta med problematiken kring analytikermassage tror Frida Bratt att bolagen själva måste bli mycket mer varsamma i sina kontakter med analytiker.

”De behöver vara varsamma med informationen i de samtal man har”.

”När vi uppmärksammar detta och pratar om det så hoppas vi förstås att bolagen blir mer varsamma. Jag hoppas att de lär sig något, av det enkla skälet att det inte är kul att vara ett bolag som anklagas för att hålla på med analytikermassage”, säger Frida Bratt.

Programledare: Christian Ploog

Relaterade ämnen