Fem fastighetsaktier för framtiden

EFN Marknad lägger fullt fokus på fastighetsmarknaden. Kungsledens vd Biljana Pehrsson intervjuas och analytikern Peter Norhammar kommenterar läget i branschen och bjuder på aktietips.

Biljana Pehrsson berättar om hur Kungsleden agerat efter att pandemin bröt ut i Sverige 2020 och om sin syn på hur kontorsmarknaden kommer att påverkas.

En trend som är väldigt stark enligt Pehrsson är hållbarhetstrenden. Gröna hyresavtal i miljöcertifierade fastigheter är i stort sett ett krav från hyresgäster nu.

Peter Norhammar förvaltar en fastighetsfond på NRP Anaxo Management. Han gillar Kungsleden och har aktien i sin portfölj. I programmet tipsar han även om fyra andra fastighetsaktier.

Det första är SBB som fokuserar på bostads- och samhällsfastigheter. Norhammar menar att bolaget uppvisar imponerande tillväxttal.

Norhammar tipsar sedan om är det snabbväxande skånska bolaget Trianon och om K-fastigheter som arbetar effektivt med nyproduktion.

Sist ut bland tipsen är norska Selvaag Bolig som Norhammar beskrivr som Oslos motsvarighet till JM.

Sedan corona slog till har det gått trögt för fastighetsbranschen. Först kom en osäkerhet kopplad till hemmajobbande och mindre behov av kontorsfastigheter. Sedan har det på senaste tiden infunnit sig en oro för vad stigande räntor ska innebära.

Peter Norhammar menar att oron är överdriven i bägge dessa fall.

Programledare: Albin Kjellberg