Så ska du investera efter vinterns bankkris

Tidigare i år krisade banker som Silicon Valley Bank och Credit Suisse. Vad har konsekvenserna blivit hittills och vad har vi att vänta framöver? Det diskuterar vi detta avsnitt av EFN Marknad.

Gästerna i programmet är Erik Lundkvist från Coeli Asset Management och Erik Sprinchorn från Tin Fonder. De är båda inne på linjen att vi inte ser någon större bankkris framöver utan att det istället handlar om mer övergående bankstress.

”Myndigheterna visste hur de skulle hantera det här och de gjorde det snabbt och de gjorde det bra”, säger Erik Lundkvist.

Coeli har i sin förvaltning börjat doppa tårna i banksektorn de senaste veckorna berättar Lundkvist.

Minskad utlåning från banker kommer dock att påverka konjunkturen då bankerna har en viktig funktion i ekonomin. Detta kommer bland annat att slå mot bygg- och fastighetssektorn.

Var ska man då investera sina pengar nu i dessa osäkra tider?

Erik Sprinchorn menar att det handlar om att satsa på lönsamma bolag med beprövade affärsmodeller.

Erik Lundkvist förespråkar att satsa på bolag som är exponerade mot de stora megatrenderna och då i första hand mot energiomställningen.

Programledare: Michaela Berglund