Ekonomikanalen

Sektorerna som kan fortsätta växa efter pandemin

Dagens EFN Marknad gästas av Staffan Lindfeldt förvaltare på Handelsbanken. Han diskuterar vilka sektorer som går bra och mindre bra i coronakrisen.

”Det är väl kanske inte så förvånande att det är defensiva sektorer som går bäst”, berättar han och nämner hälsovårdssektorn som ett exempel. Samtidigt har energi och verkstadsbolag gått sämst efter oljekollapsen och fabriksnedstängningarna.

Staffan Lindfeldt flaggar dock för att marknadsläget kan komma att ändras när coronakrisen går in i en annan fas där kurvorna planar ut.

”Jag tror att längden på platån, hur länge vi befinner oss på den, kommer att vara väldigt viktig för framtiden”, säger han och tillägger att längden påverkar hur långvariga konsumtionsmönster och vanor blir.

Krisen skyndar även på utvecklingen för en del sektorer som gynnas av digitalisering och att personer stannar hemma mer. Dessutom har den ökade trycket på streamingtjänster också ökat efterfrågan på vissa delar av hårdvarumarknaden när fler servrar och minnen behövs. Bland de sektorer som går bäst finns förutom streaming även gaming och hemleveranser av mat och matkassar.

Men hur det kommer att gå framöver är svårt att sia om enligt Staffan Lindfeldt.

”Det här är en acceleration på en trend vi redan såg, så det är möjligt att det peakar nu och sedan går ner lite grann men på en högre nivå än tidigare”, uppger han.

Programledare: Ara Mustafa